Retour
Référence bibliographique sélectionnée X Lino Leonardi, Le Origini della Poesia verticale, Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Primer colloqui internacional del Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana» (UAB, UB, UdG), Barcelona 22-24 novembre 2007, Barcelona, Obrador Edèndum, 2010 : p. 267-315 | 
+ -Référence
Lino Leonardi, Le Origini della Poesia verticale, Translatar i transferir. La transmissió dels textos i el saber (1200-1500), Primer colloqui internacional del Grup Narpan «Cultura i literatura a la baixa edat mitjana» (UAB, UB, UdG), Barcelona 22-24 novembre 2007, Barcelona, Obrador Edèndum, 2010 : p. 267-315
+ -Sujets traités
8 projets de parution traités
> FIRENZE | Biblioteca Medicea Laurenziana | plut. 41.42
> FIRENZE | Biblioteca Medicea Laurenziana | plut. 41.43
> FIRENZE | Biblioteca Riccardiana e Moreniana | 2909
> MILANO | Biblioteca Ambrosiana | R 071 sup.
> OXFORD | Bodleian Library | Douce 269 (Madan 21843)
> Paris | Bibliothèque nationale de France, Manuscrits | fr. 22543
> VATICANO (CITTA DEL) | Biblioteca apostolica Vaticana | Chig. L.IV.106
> VATICANO (CITTA DEL) | Biblioteca apostolica Vaticana | Vat. lat. 03208
+ -Thésaurus
  • aucun mot clef